Gru 25

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach

Od 2 września 2019 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie prowadzi Powiatowy  Środowiskowy  Dom Samopomocy w Kurozwękach, w ramach zadania publicznego zleconego przez Powiat Staszowski.

Placówka jest przeznaczona dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym dla co najmniej 11 osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu. Kwota dotacji na prowadzenie ŚDS od września do grudnia  2019 r. to  191.373,00 zł.

Skip to content