Aktualności
Paź 15

Pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 plus”

Od 01 września 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie przystąpiło do realizacji pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Beneficjentami programu jest 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną – absolwentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zakończyli  edukację na etapie szkoły przysposabiającej do pracy.

Pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 plus” daje  beneficjentom szansę rozwoju  umiejętności i funkcji zdobytych na  kolejnych etapach edukacyjnych oraz  zdobycia nowych umiejętności podnoszących samodzielność i niezależność w życiu społecznym  i obejmuje następujące formy wsparcia:

– zajęcia rozwijające funkcjonowanie osobiste i społeczne,

– warsztaty rozwijające kreatywność,

– aktywizacja zawodowa,

– zajęcia samoobsługowe,

– trening kompetencji komunikacyjnych,

– trening wspomagający rozwój sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej i społecznej,

– zajęcia usprawniające ruchowo,

– usługi wspomaganie/opieka/pielęgnacja.

Zajęcia są prowadzone w budynku naszego Stowarzyszenia mieszczącym się w Kurozwękach, ul. Szydłowska 10.

Więcej informacji o pilotażowym programie ,,Rehabilitacja 25 plus” na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/tresc-programu-obowiazujaca/

Skip to content