Aktualności
Lis 09

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla PSONI Koło w Staszowie, realizującego projekty:

  1. „Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja III” – grant w wysokości 1 512,00 zł
  2. „Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności – edycja III” – grant w wysokości 4 680,00 zł

współfinansowane ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 Szansa-Rozwój-Niezależność – II okres finansowania.

Więcej informacji o projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaczynamy-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19/

Skip to content