Aktualności
lis 13

Olimpiada sportowa “Sprawni Razem”

W terminie 13-30.11.2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne pn. Olimpiada sportowa „Sprawni Razem”.

Grupa docelowa: 80 osób z niepełnosprawnościami (ON) z terenu 2 powiatów województwa świętokrzyskiego, w tym uczestnicy ŚDS w Staszowie, WTZ w Połańcu i podopieczni placówek PSONI Koło w Staszowie, tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW), Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca”, Klubu Terapeutycznego dla dorosłych ONI i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B.

Miejsce realizacji zadania: hala sportowa w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie przy ul. Oględowskiej 6.

Podczas olimpiady, w dniu 24.11.2023 r. przeprowadzone zostaną zespołowe i indywidualne konkurencje sportowe, między innymi: biegi, sztafeta, skok w dal, rzut piłką lekarską.

Dla uczestników przewidziano nagrody.

Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2023 r.

Skip to content