Aktualności
mar 14

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania i prośby w przedmiotowym postępowaniu:

1. Przedstawiony schemat ław schodkowych na rysunku rzutu fundamentów zakłada wypłycenie w pomieszczeniu za garażem (bez oznaczenia). Czy pomieszczenie będzie użytkowe.

Izolacja ściany od strony gruntu. Brak wejścia do tego pomieszczenia. Jak ma być wykonana posadzka w pomieszczeniu.

Odp. Za garażem nie ma pomieszczenia jest przestrzeń zasypana /usterka w oznaczeniu/, izolacja ścian piwnic między częścią nie podpiwniczoną  jak na przekroju A –A w kolejności: 2 x abizol +1x papa termozgrzewalna + Ocieplenie styropian EPS 100 gr. 15 cm + folia kubełkowa podobnie jak wszystkie zewnętrzne ściany fundamentowe i piwnic.

2. Wymiana gruntu, wzmocnienia podłoża pod fundamenty – jaka grubość warstwy.

Odp. Wymiana gruntu na pow. około 180 m2 i na głębokość od 50 cm do 120 cm oznaczenie na rysunku uzupełniającym.

3. Z czego wykonane mają być ściany wjazdu do garażu, ściana schodów terenowych, opór ściany oporowej do rzędnej terenu z piwnic.

Odp. Ściany murów oporowych żelbetowe zgodnie z rysunkami uzupełniającymi.

4. Brak projektu (architektura + na ścianę oporową w części dochodzącej do budynku istniejącego.

Odp. Uzupełniono rysunki ściany oporowej /rysunek uzupełniający/.

5. Brak detali dla słupa 25×30 przy schodach terenowych (obok wjazdu do garażu).

Odp. Słup należ zbroić jak słup S4.

6. Brak detali dla słupa 25×30 wiz a wiz słupa 35×25.

Odp. Rdzenie nieoznaczone w ścianach zbroić jak rdzeń R5.

7. Brak oznaczeń na niektórych słupach – prosimy dokładnie opisać.

Odp. Słupy są oznaczone, prawdopodobnie chodzi o rdzenie, to zbroić jak R5.

8. Sposób wykonania poszerzeń dla dachów trójkątnych – ozdobnik – podciąg szalowany po skosie z warstwami docieplenia czy zabudowa więźby drewnianej z obróbkami blacharskimi w kolorze elewacji imitującymi ścianę.

Odp. Ozdobniki poszerzające , narożniki wykonać  ze styropianu po skosach wykonać rdzenie żelbetowe ocieplone styropianem , obróbki blacharskie w kolorze pokrycia budynku. Kolor elewacji zgodnie z opisem na elewacjach.

9. Zabudowy pionów wentylacji grawitacyjnej, pionów kanalizacyjnych, szachu windowego – żeby nie pękał.

Odp. Przewody wentylacyjne do wys. 3.0 m nad stropem z kształtek kominowych obudowanych bloczkiem bet. Komórkowego gr. 12 cm na, kleju powyżej przewody systemowe  z rur  izolowanych fi 120 mm obudowane karton-gips wodoodporny na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną ponad dachem ocieplony styropianem eps 100 gr. 10 cm  z wyprawą tynkarską jak na ścianach. Szacht windowy jest izolowany o piwnic do stropu nad parterem dylatacja styropian miękki 2 cm.

10. Omurowanie kominów wentylacyjnych na poddaszu (po dach wraz z wypustem nad dach). Ze względu na znaczną wysokość kominów należy wzmocnić konstrukcję systemowa, aby nadać im stateczność + czapki/kratki kominów + elewacja kominów lub obróbka blacharka wraz z dociepleniem.

Odp. Tak jak w punkcie 9.

11. Prosimy o uszczegółowienie izolacji ścian fundamentowych i ław oraz o podanie rodzaju izolacji tarasu.

Odp. Izolacja ścian fund. I piwnic jak w odpowiedzi  Nr 1. izolacja tarasów jak w rysunkach uzupełniających.

12. Zaniżone przedmiary na wykopy (nie ujęte rozkopy), izolacje ścian fundamentowych (1-stronne), izolację ław fundamentowych (brak), obróbki blacharskie dachu (kosze, kominy, okna, czapki kominowe, pasy podrynnowe i nadrynnowe, wiatrownice), tynki wewnętrzne stropów.

Odp. Należy doliczyć  rozkopy do fundamentów , izolacje  pionowe  ław i ścian fundamentowych  obustronnie  2 x abizol , należy obliczyć z projektu wszystkie obróbki blacharskie i tynki wewnętrzne.

13. Brak przedmiarów na zabudowy g-k – instalacji sanitarnych – pionów „geberitów” WC, pomieszczenia na poddaszu.

Odp. Należy doliczyć zabudowy płytą G-K pionów od piwnic do dachu z izolacja z wełny mineralnej i geberitów WC.

14. Brak przedmiarów na zbrojenie warstw wyrównawczych pod posadzki – piwnice, parter.

Odp. Ślepych wylewek nie zbroimy natomiast wszystkie wylewki pod posadzki zbroimy siatką stalowa gr 5 mm.

Uwaga: zmiana posadzek na tarasach i w garażu. Rezygnacja z płytek terrakota na rzecz posadzek przemysłowych  beton szlifowany z posypką  kwarcowa antypoślizgową. Posadzki należy zbroić stalą żebrowaną fi 8 mm siatka o oczkach 15  x 15 cm /Zgodnie z rysunkami uzupełniającymi/

15. Brak przedmiarów i zaznaczenia na rzucie dachu ław kominiarskich, stopni, płotków przeciwśniegowych, które ujęte są w opisie technicznym.

Odp. Do przewodów wentylacyjnych nie przewidujemy ław kominiarskich natomiast  przy  przewodzie spalinowym ława kominiarska długości  3 m przez wyłaz w dachu z kotłowni.

Płotki  przeciwśniegowe na wszystkich okapach w kolorze blachy na dachu.

16. Brak przedmiarów na betonowe czapki kominiarskie i kratki wentylacyjne nad dachem.

Odp. Przewidzieć czapki kominiarskie konstrukcji lekkiej stalowej pokryte blacha gładką w kolorze jak dach i kratki wentylacyjne w kolorze komina.

17. Jaki należy zastosować system rynnowy? Rynna półokrągła, kwadratowa czy należy zastosować maskownicę do rynien?

Odp. Rynna kwadratowa z uchwytami najlepiej ciągniona w kolorze  jak dach.

18. Brak docieplenia kominów.

Odp. Kominy nad dachem należy ocieplić styropianem EPS 100  gr. 10 cm siatka potrójna na kleju narożnikami.

19. Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla styropianu fasadowego.

Odp. Lambda dla styropianu fasadowego 0.036.

20. Brak przedmiarów na pogrubienie elewacji na narożnikach budynku.

Odp. Doliczyć pogrubienie elewacji na narożnikach.

21. W opisie technicznym str. 8 opisany jest strop podwieszony w poziomie parteru. Na przekrojach nie ma zaznaczonych stropów, brak też przedmiarów. Proszę o informację czy strop podwieszany będzie wykonywany i w jakim zakresie.

Odp. Strop podwieszony będzie w łazienkach i pom. 31 na parterze.

22. Czy odbojnice ścienne i moskitiery są traktowane jako wyposażenie i będą przedmiotem wyceny drugiego etapu czy należy ująć na tym etapie?

Odp. Odboje ścienne i moskitiery montowane w pierwszym etapie.

23. Brak projektu drogowego, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Projekt drogowy nie był wymagany należy nawiązać się do istniejącego układu komunikacyjnego projekt zagospodarowania przedstawia wymiary promieni łuków, kierunków spadków  i rzędne projektowane, naw. z kostki bet. Gr. 8 cm szarej na warstwie piaskowo cementowej gr. 15 cm i podbudowie z tłucznia  f r. od 0 do 65  gr. 40 cm i podsypki piaskowej gr 20 cm, krawężniki  gr. 15 cm i wys. 25 cm posadowione na ławie cementowej C20 /25.

Chodniki z kostki betonowej prostokątnej  kolor szary gr 6 cm  i obrzeża gr. 8 cm w kolorze szarym  podbudowa piaskowo cementowa gr 10 cm i tłuczeń fr-5 do gr 15 cm i piasek gr 15 cm 35 obrzeżą obsadzone na posypce cementowej.

24. Brak przedmiarów na daszki szklane nad wejściami.

Odp. Daszki szklane o wymiarach 120 x 200 cm na zawiesiach w ilości 6 szt.

25. Brak przedmiarów na nasadzenia.

Odp. Krzewy 45 szt, klony kolor jasny 15 szt. Żywopłot zimo-zielony wys. 1.0m 45 mb. Lokalizacja jak na rysunku uzupełniającym i wizualizacji

26. Czy Inwestor przewiduje wykonanie  gładzi gipsowej na ścianach i stropach ? Gładź  1-krotna czy 2-krotna?

Odp. Tak- gładź jednokrotna.

27. Proszę o potwierdzenie zakresu wykonania warstw posadzkowych (styropian, wylewka) na poddaszu. Przedmiar przewiduje wykonanie posadzek tylko w pomieszczeniu technicznym i na klatkach schodowych. Czy pozostała część pozostaje  w stanie surowym – strop żelbetowy?.

Odp. Tak jak w projekcie bez posadzki.

28. Czy  należy ocieplić  kominy  w przestrzeni  poddasza? Brak przedmiarów.

Odp. Wykonać  zgodnie z wcześniejsza odpowiedzią Ad.9.

29. Wg dokumentacji należy ocieplić połacie dachowe między krokwiami z wyjątkiem klatek schodowych. Z tego wynika, że ilość wełny gr. 15 cm powinna być równa lub mniejsza  od ilości blachy na rąbek stojący (1500 m2). Przedmiar szacuje docieplenie w poziomie (836 m2), którego ze względu na brak zabudów  g-k nie można zamocować. Proszę o decyzję.

Odp. Nie ocieplamy połaci dachowych z wyłączeniem kl. schodowych i kotłowni.

30. Brak przedmiarów na balustrady okienne O12 i O14.

Odp. Należy ująć do wyceny  wykonać ze stali nierdzewnej.

31. Z powodu braku projektu drogowego nie jesteśmy w stanie zweryfikować poprawności przedmiarów dot. dróg, parkingów i chodników.

Odp. Zgodnie z wcześniejszym odpowiedzią p. Ad.23.

32. Czy po stronie wykonawcy jest sporządzenie instrukcji p.poż. i wyposażenie obiektu w sprzęt p.poz.?

Odp. Tak. Należy wykonać.

33. Czy budynek spełnia definicję budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art 41 ust 12 ustawy o podatku VAT?

Odp. Budynek nie spełnia definicji budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art 41 ust 12 ustawy o podatku VAT.

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Rys. uzupełniający

Skip to content