Aktualności
mar 14

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na prośby i pytania w przedmiotowym postępowaniu:

1. Brak w przedmiarach instalacji sygnalizacji pożarowej (SSP), jest tylko oddymianie klatek schodowych – prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy uwzględnić jak w projekcie.

2. Brak w dokumentacji schematu ideowego instalacji sygnalizacji pożarowej (SAP), jest tylko schemat oddymiania klatek schodowych – prosimy o uzupełnienie.

Odp. Na rys. nr E-12 obok schematu oddymiania po prawej stronie jest schemat SAP.

3. Prosimy po podanie typów i długości przewodów dla wypustów 3-fazowych – pozycja przedmiaru robót nr 221.

Odp. Długość umożliwiającą swobodne podłączenie opraw oświetleniowych, których podłączenie jest wymagane w zamówieniu. Typ przewodu opisany w Projekt techniczny Branża elektryczna pkt 5,3 (należy uwzględnić jak w projekcie).

4. Prosimy po podanie typów i długości przewodów dla wypustów 1-fazowych – pozycja przedmiaru robót nr 222.

Odp. Przewód 5 x 4mm2 zakończony listwą zaciskową w puszce ściennej (należy uwzględnić jak w projekcie).

5. Prosimy o podanie stopni szczelności poszczególnych opraw oświetleniowych.

Odp. Uzupełniono legendę rysunkową.

6. Prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej oznaczonej nr 6.

Odp. Uzupełniono legendę rysunkową.

7. Brak schematu z wyposażeniem szafy dystrybucyjnej GPD, (rys. E-11) – jest pokazana tylko pusta szafa – prosimy o uzupełnienie.

Odp. Uzupełniono schemat szafy.

8. Brak w przedmiarach agregatu prądotwórczego – prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy uwzględnić jak w projekcie.

Projekt techniczny – poprawki

Skip to content