Aktualności
mar 14

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedź na prośby w przedmiotowym postępowaniu:

1. Biorąc pod uwagę konieczność sporządzania przez oferentów wykazów stali, więźby dachowej oraz niekompletność załączonej do przetargu dokumentacji projektowej prosimy o wydłużenie okresu na składanie ofert o min. 3 dni robocze.

2. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 26.03.2024 r.

Odp. Ad. 1 i Ad. 2: Zarząd PSONI zawiadamia, iż ulega zmianie pkt 17.1 zapytania ofertowego PSONI/1/2024 r. i otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 15 – administracja, w terminie 25.03.2024 r. do godz. 12:00.

Skip to content