Aktualności
mar 15

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu:

1. Zaprojektowano piec gazowy o mocy 50kW, dla powierzchni około 1400 m2 z możliwością w przyszłości rozbudowy instalacji c.o. na poddasze czyli jeszcze dodatkowe kilkaset metrów kwadratowych. Czy zaprojektowana moc pieca jest wystarczająca na przewidzianą powierzchnię grzewczą?

Odp. Zaprojektowana moc pieca jest wystarczająca, wykonujemy według projektu.

2. Czy w wycenie należy ująć przełożenie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej do budynku garaży? W/w instalacje są pokazane na mapie sytuacyjnej a nie ujęte w przedmiarach.

Odp. Przy wycenie należy ująć przebudowę instalacji wodociągowej i gazowej, natomiast nie należy ujmować przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, gdyż jest już wykonana.

Skip to content