Aktualności
mar 18

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedź na pytanie w przedmiotowym postępowaniu:

“Proszę o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć pozycję 1 z przedmiaru, tj. “Opracowanie wielobranżowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski”? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?”

Odp. Opracowanie wielobranżowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski po stronie zamawiającego.

Skip to content