Aktualności
mar 22

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia „Rozbudowa budynku ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu „Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa””.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie stawki VAT do w/w inwestycji. Prośbę motywujemy szeregiem rozbieżności i interpretacji odnośnie stawek VAT przy klasyfikacji obiektu.

Odp. Stawką właściwą dla usług wykonywanych w inwestycji będzie stawka podatku 23%.

2. Proszę o podanie lokalizacji agregatu prądotwórczego.

Odp. Agregat zabudować we wskazanym miejscu. Przełącznik agregat-sieć zabudować w tablicy TG w sekcji gwarantowanego zasilania. Pomiędzy agregatem a tablicą TG ułożyć kabel linkowy 4x35mm2 wraz z kablem ziemnym 3×2,5mm2 (zasilanie potrzeb własnych agregatu) oraz kable sterownicze 2x(5×1,5mm2).

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Skip to content