Aktualności
kw. 08

Projekt w ramach programu ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt w ramach programu ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe pod nazwą “Rozbudowa budynku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego o część mieszkalną w ramach programu “Wspomagana Społeczność Mieszkaniowa”.

Całkowita wartość projektu: 7 773 376,96 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON: 6 000 000,00 zł

Data podpisania umowy: 15 grudnia 2023 r.

Projekt obejmuje utworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM) dla 12 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagających wysokiego poziomu wsparcia.

12 mieszkań wspomaganych z łazienką i aneksem kuchennym zapewni mieszkańcom autonomię oraz możliwość włączenia  w niewielką społeczność mieszkaniową, przy jednoczesnym zapewnieniu całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniowe/

Skip to content