Sprawozdania

Opinia biegłego

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO z siedzibą w Staszowie za okres od 01.01.20'|5 r. do 31.12.2015 r. Pobierz w... czytaj więcej...
Skip to content