Historia

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie powstało w grudniu 1994 roku z inicjatywy Haliny Łabudy. Zostało ono zarejestrowane 23 stycznia  1995 roku w Zarządzie Głównym w Warszawie. PSONI jest jedyną tego rodzaju organizacją w powiecie. Początkowo obejmowało swoją działalnością 25 rodzin z dzieckiem upośledzonym, później ich liczba przekroczyła 100.
      Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
     W 1995 roku ksiądz dziekan Henryk Kozakiewicz przekazał na potrzeby Koła budynek „Caritasu” przy ul. Rytwiańskiej 23 w Staszowie. Wielkim pragnieniem rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu było utworzenie dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
     W 1997 roku rozpoczęto prace remontowo – adaptacyjne w pozyskanym budynku. Pierwsze fundusze na remont przekazał Franciszek Wołodźko, pełniący wówczas funkcję prezesa Elektrowni w Połańcu, a następnie PFRON, Urząd Gminy w Połańcu, Urząd Gminy w Staszowie, Ministerstwo Spraw Społecznych, Urząd Wojewódzki w Kielcach, miejscowe zakłady pracy i sponsorzy.
     W wyremontowanym budynku 15 lutego 2000 roku, po latach starań i ciężkiej pracy, rozpoczął działalność, jedyny w powiecie staszowskim, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wypełniający lukę w systemie edukacji i opieki rządowej w stosunku do rodzin borykających się z problemami opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
     W 2000 roku Staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną za swoją działalność zostało finalistą w konkursie organizowanym przez Ligę Inicjatyw Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
     W 2003 roku Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Staszowie – Halina Łabuda została laureatką nagrody Optimus Hominum, wyróżnioną za działalność humanitarną. Jej kandydaturę w kategorii „ochrona zdrowia” zgłosił ówczesny Starosta Staszowski Czesław Pargieła.
   Obecnie budujemy specjalistyczną placówkę w Kurozwękach, gdzie kompleksową pomoc będą mogły znaleźć dzieci z ciąży ryzyka, opóźnione w rozwoju psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami od narodzin do późnej starości.
    Nasza wieloletnia działalność to zintegrowane środowisko rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko, które silne swoją jednością czyni wszelkie starania aby stworzyć normalny świat swoim chorym dzieciom.