Historia

Historia powstania:

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie powstało z inicjatywy Haliny Łabudy. Zebranie założycielskie odbyło się 1 grudnia 1994 r. wybrano wówczas pierwszy  Zarząd naszego Koła w składzie:

Halina Łabuda – przewodnicząca

Stanisław Machnicki – zastępca przewodniczącej

Kazimierz Majka – sekretarz

Elżbieta Reperowska – skarbnik

Henryka Markowska – członek.

 

23 stycznia  1995 roku nasze Koło zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym w Warszawie. Obecnie zrzesza ponad 100 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Siedziba naszego Stowarzyszenia mieści się w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23, w przekazanym w 1997 roku, przez księdza dziekana Henryka Kozakiewicza, budynku wymagającym  generalnego remontu i nakładu środków finansowych, których nie posiadaliśmy. Pomogli nam ludzie dobrej woli. Pierwsze fundusze na remont przekazał Pan Franciszek Wołodźko, pełniący wówczas funkcję prezesa Elektrowni w Połańcu, pozostałe fundusze pochodziły z PFRON, Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ministerstwa Spraw Społecznych, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, lokalnych zakładów pracy i sponsorów.

Prace remontowe trwały 3 lata. Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do celu, 15 lutego 2000 roku otworzyliśmy jedyny w powiecie staszowskim, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Kolejne lata naszej działalności, to podnoszenie jakości pracy Ośrodka, rozwój kwalifikacji zawodowych kadry, poszerzanie oferty placówki, tworzenie nowych miejsc  edukacji, rehabilitacji i opieki oraz budowanie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od chwili narodzin do późnej starości.

Ważne daty:

01.09.2010 r. – rozpoczęcie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w OREW dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

01.01.2010 r. – utworzenie Mieszkania Treningowego, które od 2014 r. jest prowadzone dzięki projektom współfinansowanym ze środków PFRON.

01.01.2014 r. – utworzenie Klubu Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły edukację. Od 2015 r. działalność placówki jest współfinansowana ze środków PFRON.

01.09.2016 r. – utworzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie.

30.04.2019 r. – oddanie do użytku naszego nowego obiektu w Kurozwękach, którego budowa była współfinansowana ze środków EFS oraz PFRON,

01.09.2019 r. – utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach.

Nagrody:

W 2000 r.  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie zostało finalistą konkursu organizowanym przez Ligę Inicjatyw Powiatowych i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za projekt „Program działań Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Upośledzonych”.

W 2018 r. w uznaniu zasług dla Miasta Staszowa Rada Miejska w Staszowie nadała odznakę „Zasłużony dla miasta” Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność społeczną.

 

Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Staszowie – Halina Łabuda jest laureatką wielu wyróżnień i odznaczeń, m.in.:

2003 rok – nagroda „Hominus Optimum” za działalność humanitarną w kategorii ochrona zdrowia.

2005 rok – wyróżnienie za szczególny wkład w promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i idei równości szans oraz społeczne zaangażowanie na rzecz integracji przyznane przez Wojewódzki Oddział PFRON

2005 rok – Srebrny Krzyż Zasługi

2013 rok – medal „Fideliter et Constanter” („Wiernie i wytrwale”) przyznawany przez ZG PSONI

2013 rok – Złoty Krzyż Zasługi

2013 rok – dyplom Rady Miejskiej w Staszowie za „nieprzerwaną i nieustanną pracę dla osób z upośledzeniem umysłowym, w szczególności dzieci, a także wspieranie ich rodzin”

2014 rok – odznaka okolicznościowa Rady Miejskiej w Staszowie „Zasłużony dla miasta” za szczególną aktywność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność społeczną”

Rok 2016 – wyróżnienie Echa Dnia „Człowiek Roku 2015” w powiecie staszowskim

Rok 2016 – wyróżnienie Echa Dnia „Człowiek Roku 2015” w kategorii społeczeństwo

Skip to content