Placówka w Kurozwękach

Projekt realizowany zgodnie z umową nr RPSW.07.03.00-26-0007/16-00

o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0007/16”

p. n. „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Osi 7 „Sprawne usługi publiczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PFRON

Wizualizacja

Podpisanie umowy

Uroczyste rozpoczęcie budowy

Etapy budowy

Skip to content