Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie: Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentujemy interesy i wypowiadamy się w imieniu osób  z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych.

Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzimy:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie (od 2000 r.),
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Promyk Słońca” w Staszowie (od 2016 r.)
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach (od 2019 r.),
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (od 2010 r.)
 • Rehabilitację leczniczą dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (od 2002 r.)
 • Mieszkanie Treningowe (od 2010 r.)
 • Klub Terapeutyczny (od 2014 r.)
 • Świetlicę Terapeutyczną (od 2020 r.).

Organizujemy:

 • imprezy okolicznościowe: Wigilia, Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • liczne spotkania integracyjne,
 • wsparcie dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.
Skip to content